Over de Meesterbeurs · Meesterbeurs

Over de Meesterbeurs

Waarom?

Zonder werk komen te zitten, kan iedereen overkomen. Eenmaal werkloos is het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Daarvoor zijn verschillende redenen:

Om deze impasse te doorbreken is de Meesterbeurs ontwikkeld, een innovatief instrument om gedurende 6 maanden de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren voor oudere werkzoekenden.

Voor wie?

De Meesterbeurs is bedoeld om werkzoekende 50+'ers die geen baan kunnen vinden, de mogelijkheid te geven om ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt toch werkervaring op te doen. Met deze beurs kunnen werkzoekende 50+'ers op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden aan de slag in het bedrijfsleven en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren.

Wat biedt de Meesterbeurs?

Als u kiest voor de Meesterbeurs dan ontwikkelt u in deze periode competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij uw opleidingsniveau en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Wat zijn de voorwaarden

Let op: de voorwaarden kunnen per deelnemende gemeente verschillen!

Op dit moment is de Meesterbeurs alleen beschikbaar voor deelnemers met een Bijstandsuitkering (WWB). Het UWV onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om eventueel aan te sluiten bij de Meesterbeurs.

Voordelen Leerbedrijven

Bedrijven krijgen via de Meesterbeurs de kans om op een gemakkelijke manier gemotiveerd, ervaren en kundig personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf.

De Meesterbeurs is een initiatief van de gemeenten Tilburg en Eindhoven en hoogleraar Arbeidsmarktbeleid prof. Ton Wilthagen, Tilburg University.

« Ga terug